آغاز اجرای پروژه ( خانم دکتر نادیا خاکی )

تخصص : دندانپزشک / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 60 متر مربع / محل پروژه : آبادن

اعزام نیروهای اجرایی

تیم اجرایی طرح و طب به آبادان اعزام شدند تا پروژه خانم دکتر نادیا خاکی را اجرا کنند.

ارسال پیش ساخته جزئی از دکوراسیون

قسمتی از دکوراسیون به شکل پیش ساخته از تهران ارسال شد تا فقط در محل نصب و متصل شوند. این کار سبب افزایش سرعت و صرفجویی در زمان و هزینه ها نیز می شود