آغاز تخریب پروژه دکتر رضا صابری همدانی

متراژ : 90 متر مربع / محل پروژه : تهران ، خیابان گاندی

مراحل جذاب شروع پروژه

این پروژه ۹۰ متری که واقع در خیابان گاندی و متعلق به اقای دکتر رضا صابری است.

ابتدا مراحل طراحی دو بعدی و سه بعدی خود را نزد تیم طراحی طرح و طب طی کرد و حال اماده اجرا شده است.