اتمام مطب خانم دکتر اشبین

تخصص : پوست و مو ، ارتوپدی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 90 متر مربع / محل پروژه : تهران ، مرزداران

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

مطب خانم دکتر فرنیا اشبین، به متراژ ۹۰ متر مربع واقع در مرزداران است.

سبک طراحی مدرن است. تخصص خانم دکتر پوست است و همسر ایشان

دکتر مجید قربانزاده نیز متخصص ارتوپدی هستند که هردو در مطب مشغول

به کار می شوند. فضای ویتینگ و انتظار و همچنین محرمیت اتاق ها را جوری

طراحی کردیم که با توجه به اشتغال متفاوت هردو دکتر در مطب، تداخلی ایجاد نشود.