اتمام پروژه خانم دکتر نادیا خاکی

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 60 متر مربع / محل پروژه : آبادان

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

مطب خانم دکتر نادیا خاکی به متراژ ۶۰ متر مربع واقع در آبادان است.

مراحل ابتدایی طراحی پروژه، طی جلساتی با کارفرما، آغاز شد.

فضای مطلوب و مدنظر دکتر پس از طراحی دو بعدی، به شکل سه بعدی فضاسازی شدند.

برای مراحل اجرایی نیز ابتدا زیرساخت های کارگاهی آن در تهران ساخته شد

توسط یک تیم اجرایی در آبادان نصب و اجرا شدند.