اجرای دکورهای ویتینگ و قسمت پذیرش مطب دکتر مقدم

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : کلاسیک / متراژ : 44 متر مربع / محل پروژه : تهران ، کامرانیه