اجرای پروژه کلینیک مهندس کریمیان

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 180 متر مربع / محل پروژه : تهران ، هروی

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

این پروژه واقع در خیابان هروی تهران ( برج تجاری و اداری روژه ) است.

با رویکردی جدید در سبک مدرن در حال اجرا شدن است.