طراحی نمای کلینیک پوست و مو دکتر کیانی

تخصص : کلینیک پوست و مو / متراژ : 270 متر مربع

شرح پروژه

کلینیک پوست و مو دکتر کیانی در فضایی به متراژ 270 متر مربع توسط تیم طراحی طرح و طب طراحی شده است و مراحل اجرایی خود را طی می کند. طی یک روند رفت و برگشتی بین کارفرما و گروه طراحی طرح و طب اجرا شد.

طراحی نمای کلینیک پوست و مو دکتر کیانی