عکاسی از پروژه دکتر پدرام عدولی

تخصص : دندانپزشک / محل پروژه : تهران ، مقدس اردبیلی

چه اتفاقاتی افتاد ؟!

مطب دندانپزشکی دکتر عدولی واقع در خیابان مقدس اردبیلی است که سال ۹۶ توسط طرح و طب، طراحی واجرا شده است.