عکاسی مطب خانم دکتر پریسا موسوی پناه

تخصص : زنان و زایمان / سبک طراحی : معاصر / متراژ : 97 متر مربع / محل پروژه : تهران ، سعادت آباد

پروژه بی نظر خانم دکتر موسوی

مطب خانم دکتر موسوی پناه واقع در میدان تهرانی مقدم( سعادت آباد) است که توسط طرح و طب، طراحی و اجرا شد. سبک مدرن طراحی در کنار رنگ غالب سفید؛ فضایی دلچسب و آرامش بخش به وجود آورد. سقفی کاذب با منحنی ها و خطوط کرو و دوار متعدد و هماهنگ با کانتر منشی؛ مهمترین المان طراحی در این پروژه بود.