عکاسی از کلینیک دندانپزشکی دیجیتال دکتر نوشین نصیری

تخصص : دندانپزشک دیجیتال / سبک طراحی : مینیمال / متراژ : 130 متر مربع / محل پروژه : تهران ، الهیه

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

کلینیک خانم دکتر نوشین نصیری، واقع در تهران، خیابان فرشته است.

این مطب به سبک مدرن طراحی شده و خطوط کرو و پالت رنگی روشن و سفید

از مشخصات اصلی آن است. تخصص خانم دکتر دندانپزشکی دیجیتال است

و به همین دلیل به فضاهای متنوعی نیاز داشتند.