نصب و اجرای دکورهای آزمایشگاه روژین

تخصص : آزمایشگاه / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 170 متر مربع / محل پروژه : صبا شهر