اجرای کانتر منشی و دکورهای چوبی مطب دکتر شاهین منتظمی

تخصص : دندانپزشک / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 48 متر مربع / محل پروژه : تهران ، پاسداران

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

مطب جناب آقای دکتر شاهین منتظمی، واقع در تهران، خیابان پاسداران به متراژ ۴۸ متر مربع است که در حال اجرا می باشد.

در طراحی این مطب؛ از سبک مدرن استفاده کردیم و با تلفیق چوب و رنگ های سفید و سبز، حس و حال کلی مطب را روشن و بانشاط ساختیم.

فرم های کرو و منحنی که در سقف و میز منشی استفاده شده، روحیه مدرن طرح را تقویت کرده است