کارفرما : دکتر حیدر اشرف و یزدی

تخصص : دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 60 متر مربع

 زمان اجرا : تایستان 98

 محل پروژه : تهران ، پیروزی

حس خوب این پروژه :

مطب دکتر اشرف، یک مطب دندانپزشکی بود که دکتر و همسرشان هردو در آنجا مشغول به کار بودند. با توجه به متراژ مطب، سبک مدرن را انتخاب کردیم که با تلفیق با المان مذهبی، ترکیب خوبی را نیز ایجاد کردند. رنگ سبز و زرد فضای مدرن را تقویت کردند. و رنگ سفید تلفیق خوبی با عناصر سنتی ایجاد کرد.