نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

  • محل برگزاری : هتل المپیک تهران
  • زمان برگذاری : 16 الی 19 مهر 98
  • سالن E
نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران