هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان ،فک و صورت ایران

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان ، فک و صورت ایران

 

  • محل برگزاری : هتل المپیک تهران
  • زمان برگذاری : 30 بهمن الی 3 اسفند 1397
  • سالن A غرفه 30

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان ،فک و صورت ایران 1