کارفرما : جناب آقای حسن میرزایی

تخصص : آزمایشگاه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 170 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 99

 محل پروژه : صبا شهر

حس خوب این پروژه :

آزمایشگاه روژین، در اصل بازطراحی یک زیرزمین است. برای همین هیچ منبع نور طبیعی و یا بازشویی نیز وجود ندارد. رنگ بنفش، انتخاب کارفرما بود که با تاچ های متریالی و رنگیه مکمل بنفش، ترکیب شده است. گیاهان همیشه سبزی که به نور طبیعی نیاز ندارند به فضای داخلی اضافه شدند تا از بی روحی فضا جلوگیری شود. متریال سنگ کفپوش با رگه های زیاد، سادگی فضا را کم می کند و عمق فضایی را افزایش می بخشد. در نبود نور، آینه راهکار خوبی برای روشن تر نشان دادن فضا بود. همچنین آینه کمک می کند سالن انتظار وسیع تر به نظر برسد.