کارفرما : دکتر کمالی و دکتر هژبری

تخصص : آزمایشگاه

سبک طراحی : تلفیقی

 متراژ : 70 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 94

 محل پروژه : تهران ، پیروزی

حس خوب این پروژه :

بیشترین بخش فضا، به قسمت انتظار و پذیرش اختصاص دارد. جایی که تعدادی زیادی از مراجعین ممکن است در یک بازه زمانی یکسان حضور داشته باشند. استفاده از عناصر بومی و سنتی در کنار ماهیت مدرن طراحی، سبک طراحی را تلفیقی کرده است. دکوراتیو های عمودی به دلیل ارتفاع کم فضا استفاده شده اند و نوعی رویکرد طراحی هستند که به وسیع شدن فضا کمک بکنند.