کارفرما : داروخانه امیر آباد

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 60 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 1400

 محل پروژه : تهران ، امیرآباد

حس خوب این پروژه :

رنگ سفید و چوب و باکس های نوری حس و اتمسفر مدرنی را ایجاد کردند که مدنظر کارفرما بود. رویکرد طراحی در داروخانه های جدید، ایجاد یک فضای مدرن و فروشگاهی است که حس تمیزی و سلامتی را به وجود بیاورد. علاوه بر یک فضای استراحت و پنتری، در طبقه دوم نیز، فضای کار شخصی پزشک وجود دارد. دسترسی به طبقه دوم به وسیله بالابر ممکن می شود. یک فضای مشخص نیز برای رختکن و تعویض لباس پرسنل در نظر گرفتیم. استفاده از گیاهان و تاچ سبز، پالت متریالی متنوع و جذابی ایجاد می کند.