کارفرما : دکتر زینب فاریابی

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 92 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 98

 محل پروژه : جیرفت

حس خوب این پروژه :

طراحی داروخانه معمولا شامل دو بخش آرایشی و بهداشتی و دارویی است. بخش آرایشی، با توجه به ماهیت تجاری و روزمره اش، هم راستا با فضای انتظار و مراجعین طراحی می شود. بخش دارویی نیز شامل مخزن، آماده سازی و پذیرش می شود که بیشترین متراژ را به خود اختصاص می دهد. رنگ آبی کمرنگ، سبب کاهش استرس و آرامش می شود. طراحی مدرن، انتخاب رنگ، فلاور باکس ها و ویترین های شیشه به جای کمدهای قدیمی معمول برای مخزن داروها و مواد بهداشتی و به طور کلی طراحی کلی مجموعه، در راستای برند سازی دکتر صورت گرفته است.