کارفرما : داروخانه دکتر آزاد

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 75 متر مربع

 زمان اجرا : تابستان 93

 محل پروژه : تهران ، جردن

حس خوب این پروژه :

ساماندهی مناسب فضاها و نیازهای عملکردی داروخانه، کانسپت اصلی طراحی ما برای داروخانه دکتر آزاد بود. فرم های ساده و رنگ غالب سفید، فضا را دلباز تر و وسیع تر نشان می دهد.