کارفرما : دکتر علی منصوریان

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 65 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان ۹۹

 محل پروژه : کیش

حس خوب این پروژه :

ترکیب رنگ خنثی، حس فضایی آرامی ایجاد می کند. فرم های کرو و منحنی نیز حس سیال و روانی به فضای داروخانه می دهند. برای آنکه خیلی دکوراسیون سردی نداشته باشیم از چوب نیز استفاده کردیم تا فضای داخلی تم گرم نیز بگیرد. استفاده از دکورهای عمودی برای مخزن داروها، باعث می شود که دسترسی بهتر و راحت تری به محصولات مختلف داشته باشیم.