کارفرما : داروخانه شیان (دکتر آقاجانی)

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 50 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 98

 محل پروژه : تهران ، شیان

حس خوب این پروژه :

قفسه های زیاد و وسیع. این چیزی بود که باید طراحی ما برای نیاز کارفرما پاسخ می داد. پس یک فضای سراسری از کابینت و قفسه در نظر گرفتیم و یک مسیر حرکتی جلوی آن. با یک پیشخوان آن را از فضای مشتری ها جدا کردیم. استفاده از شیشه بر روی پیشخوان راهکاری بود برای تماس کمتر مراجعین با مسئولان و پزشکان داروخانه و رعایت فاصله اجتماعی.