کارفرما : دکتر نینا طیبی

تخصص : مرکز مامایی

سبک طراحی : معاصر

 متراژ : 90 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 97

 محل پروژه : تهران ، بلوار دادمان

حس خوب این پروژه :

مهمترین فضا برای یک مرکز مامایی و مراقبت های پس از زایمان، یک اتاق بزرگ و منعطف است که در کنار قابلیت آموزش های دست جمعی، امکان ورزش های سبک کششی و یوگا را نیز داسته باشد. اتاق پزشک، در کنار اتاق کودک، سایر فضاهای ما را شامل می شوند. اتاق کودک این اجازه را به مادران می دهد که مدت زمانی زیادی را بدون نگرانی از کودکان خود،در کنار آنها، در مرکز مامایی به ورزش و مشاوره اختصاص دهند.