تخصص : طب سنتی

سبک طراحی : مراکشی

 متراژ : 150 متر مربع

 زمان اجرا : تابستان ۹۸

 محل پروژه : تهران ، امیرآباد شمالی

حس خوب این پروژه :

طراحی داخلی به سبک مراکشی به شما فضایی مدرن با اتمسفری شرقی و مدیترانه ای می دهد. رویکرد ما نیز برای این پروژه؛ تلفیقی از المان ها و عناصر سنتی در کنار عملکردهای مدرن بود. در معماری سنتی حمام های ایرانی نیز فضاهایی برای ماساژ و حتی درمان های آبی وجود داشت. حال با رویکردهای مدرن و روش هایی که نکات بهداشت فردی و عمومی را افزایش می دهد می توان عناصر معماری سنتی را در قالبی به روز استفاده کرد.