کارفرما : دکتر رضا رحیمی

تخصص : جراح عمومی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 70 متر مربع

 زمان اجرا : پاییز 95

 محل پروژه : تهران ، پیروزی

حس خوب این پروژه :

با توجه به امکان همزمان حضور تعداد زیادی از مراجعین، فضا انتظار را با بیشترین نشیمن ممکن در نظر گرفتیم. در فضاهای درمانی ای که ترس و استرس به طور غیر ارادی با افراد همراه است، مدرن و به روز بودن فضا در حس و حال مراجع کنندگان و احساس آنها به روند درمانی، به طور چشمگیری تاثیر مثبتی دارد. رنگ قرمز را به عنوان رنگ غالب در نظر گرفتیم تا علاوه بر مدرن تر کردن فضا، با کانسپت و عملکرد درمانی مطب، که فضایی برای جراحی بود، هماهنگ باشد.