کارفرما : دکتر حسن رمضانی

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 60 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 93

 محل پروژه : تهران ، دردشت

حس خوب این پروژه :

سادگی مدنظر دکتر را توسط یک رنگ مونوتون و فضایی خلوت وارد فضای داخلی کردیم. با توجه به متراژ مطب و وضعیت موجود مطب، فضای انتظار را به شکل طولی جانمایی کردیم و فضای یونیت ها را به شکل مجزا در یکی از اتاق ها جانمایی کردیم.