کارفرما : دکتر مریم روحی

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 50 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 96

 محل پروژه : تهران ، مهرآباد

حس خوب این پروژه :

با توجه به متراژ مطب، سبک مدرن را انتخاب کردیم. برای پرهیز از آشفتگی بصری، دو رنگ را به عنوان رنگ پایه قرار دادیم و پویایی و جذابیت فضا را بر عهده پوشش گیاهی وفرم های جذاب هندسی گذاشتیم. از پالت رنگی ای که در فضای انتظار استفاده کردیم، داخل اتاق یونیت ها هم کار کردیم تا وحدت بصری فضاهای مختلف مطب حفظ شود.