کارفرما : دکتر ایرج روزبهانی

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 70 متر مربع

 زمان اجرا : فروردین 99

 محل پروژه : تهران ، ارتش

حس خوب این پروژه :

فضای مورد نیاز دکتر برای مطب، یک نشیمن مناسب و دلباز و البته سبکی که تاثیر چشمگیری بر درآمدزایی مطب داشته باشد. استفاده همزمان از خطوط شکسته و منحنی، هویت فضای داخلی را شکل دادند. جهت جلوگیری از ازدحام بصری، رنگ سفید به عنوان اصلی در نظر گرفته شد و همراه آن از رنگ آبی نیز استفاده کردیم. متریال چوب، مکمل خوبی برای رنگ سفید است و همچنین حس و حال مدرن والبته دلگرم کننده نیز به فضا می دهد.