کارفرما : دکتر ناهید روغنی زاد

تخصص : زنان و زایمان

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 110 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 93

 محل پروژه : تهران ، دولت

حس خوب این پروژه :

با توجه به فضای متفاوت مورد نیاز مطب و همچنین حضور همزمان تعداد زیاد مراجعین، یک فضای انتظار وسیع در نظر گرفتیم که با مبلمان دو طرفه، عده زیادی به طور همزمان حضور داشته باشند. اغلب دکورهای مطب را چوبی ساختیم و در ترکیب با رنگ خاکستری، حسی رسمی و جذاب به فضا دادیم. در فضاهایی از مطب نیز از رنگ صورتی و کاغذ دیواری استفاده کردیم تا حس متفاوت و گیرایی به خود بگیرند. با توجه به لزوم حس پنهان و مخفی بودن در هنگام معاینه برای بیمار، محل قرارگیری تخت ژنیکولوژی و معاینه مریض را، داخل پارتیشن هایی که از بیرون دیدی نداشتند قرار دادیم.