کارفرما : دکتر رضا سلمان

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 50 متر مربع

 زمان اجرا : پاییز 92

 محل پروژه : تهران ، مفتح

حس خوب این پروژه :

در پروسه طراحی، ما چندین رنگ و فرم را امتحان کردیم تا به طراحی فعلی رسیدیم. سبکی مدرن که هویت خودش را از خطوط منحنی و البته رنگش وام می گیرد.