کارفرما : دکتر مهدی علیزاده

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 110 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 96

 محل پروژه : مشهد

حس خوب این پروژه :

فضایی که دکتر در اختیار داشت یک واحد اداری نوسازاما بدون زیر ساخت های مناسب دندانپزشکی در شهر مشهد بود. طبق جلسات هماهنگی طراحی با کارفرما، متوجه شدیم رویکرد مد نظر دکتر سبکی مدرن است که به کلی با وضعیت قبلی فضا متفاوت باشد. قابلیت خوب پارتیشن ها برای حفظ حریم فضایی و همچنین  جدارهایی سبک و غیر صلب، ماهیت مدرن پروژه را به خوبی تقویت کردند. اتاق پزشکی که ما برای دکتر علیزاده طراحی کردیم، شبیه به یک اتاق مدیریتی بزرگ با امکانات وبینار و نشست های چندین نفره بود.