کارفرما : دکتر حسین منصوری

تخصص : جراح دهان ، فک و صورت

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 70 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان ۹۲

 محل پروژه : تهران ، گاندی

حس خوب این پروژه :

سبک طراحی خود را ساده و نزدیک به مینیمال انتخاب کردیم. به همین دلیل از هندسه منظم و ساده استفاده کردیم و پالت رنگی خود را نیز در دو رنگ ساده کردیم. از المان هایی نظیر شیشه و نور کمک گرفتیم تا فضا کسل کننده و یکنواخت نباشد.