کارفرما : دکتر جلال پورسیاوش

تخصص : پوست و زیبایی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 95 متر مربع

 زمان اجرا : تابستان ۹۹

 محل پروژه : تهران ، گاندی

حس خوب این پروژه :

کاربری این پروژه مطب پوست وزیبایی است، رنگ زرد، علاقه اصلی کارفرما برای فضای داخلی مدنظرش بود که ما با رعایت دید یک تونالیته بصری مناسب و هماهنگ، این رنگ را به کار بردیم. در این پروژه برای خاص ترشدن فضا از پوستر استفاده کردیم و حس و حال فضا را متفاوت نمودیم. در سقف از خطهای منحنی نور استفاده کردیم و به جذابیت فضا افزودیم.برای حس گرم و صمیمی تر بودن فضا و هارمونی با رنگ زرد، از چوب در کف استفاده نمودیم.