کارفرما : دکتر افشین کاووسی

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 93 متر مربع

 زمان اجرا : تابستان 99

 محل پروژه : کرمانشاه

حس خوب این پروژه :

مطب 92 متری دکتر کاووسی واقع در کرمانشاه است. به سیاق بسیاری از پروژه های شهرستان، دکتر نیز فضایی مدنظرشان بود که به شکل شاخصی در شهر مطرح شود و به نوعی بخش زیادی از برندینگ دکتر را پیش ببرد. ما سبک طراحی برای مطب را، مدرن در نظر گرفتیم و ازالمان ها و جزییاتی استفاده کردیم که اتمسفر بسیار زیادی به طراحی داخلی ما بدهد. رنگ سبز روشن در کنار چوب های گردویی روشن و پترن های انتزاعی مدرن، ترکیب خوبی برای رنگبندی فضای ما بودند. رنگ سفید را طبق معمول اغلب پروژه ها، رنگ غالب فضا شد. در قسمت ورودی و فضای انتظار یک گرین وال ایجاد کردیم که در بدو ورود تاثیرگذاری زیادی برای قسمت ویتینگ مطب دارد. در سایر قسمت ها نیز از هندسه مدرن بهره گرفتیم. مثلث را برای سقف کاذب انتخاب کردیم و شیارهای نوری را برای کانتر منشی مطب.