کارفرما : دکتر منیژه گلشیرازی

تخصص : زنان و زایمان

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 150 متر مربع

 زمان اجرا : سال 94

 محل پروژه : تهران ، تهرانپارس

حس خوب این پروژه :

این مطب دو واحد جدا از هم بود که به یک واحد مجزا تبدیل شد. یک قسمت جدا برای انتظار مردان تعبیه شد تا از قسمت خانم ها برای راحتی بیشتر جدا باشند.یک سالن انتظار برای قسمت مردان و یک سالن برای زنان طراحی شد که با دالانی که با خطهای نوری طراحی شده بود به هم راه پیدا می کرد. قسمت زنان دارای سه اتاق مجزا برای معاینه بود. که کانسپت آن براساس صندلی های معلق و پالت رنگی زرشکی بود. قسمت مردانه را نیز، با رنگ سبز دیزاین کردیم.