کارفرما : دکتر سیما یزدانی پور

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 90 متر مربع

 زمان اجرا : تابستان ۹۷

 محل پروژه : تهران ، فاطمی

حس خوب این پروژه :

طراحی سه اتاق مجزا با عناصر و موتیف های مشترک، چالش اصلی طراحی ما برای این پروژه بود. این چالش در دو محور دیگر نیز بسط پیدا می کند. محور اول؛ نوع طراحی فضای داخلی مطب بود. سبک واستایل ما برای طراحی مطب، استفاده از چیدمانی صمیمی و گرم بود. اینکه فضای انتظار و رسپشن، بیشتر شبیه به یک نشیمن خصوصی به نظر برسند. رنگ زرد و چوب برای ایجاد حس صمیمت و گرما انتخاب شدند. محور دوم، هماهنگی بصری و درونی میان سایر فضاها با یکدیگر بود. اتاق های مجزا که به خواست کارفرما در این پروژه وجود دارد، باعث می شوند نوعی گسست فضایی وارد روند طراحی شود. برای این راهکار نیز تصمیم گرفتیم رنگ سبز و سفید را باهم ترکیب کنیم و علاوه بر ایجاد حس و حالی درمانی، بخش های خدماتی را از نظر بصری متمایز کنیم.