کارفرما : دکتر دریا وفادار

تخصص : پوست و مو ، زیبایی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 105 متر مربع

 زمان اجرا : تابستان 98

 محل پروژه : تهران ، برزیل شرقی

حس خوب این پروژه :

مطب زیبایی، یعنی حس طراوت و سرزندگی. برای مفهوم سازی این پروژه ما رنگ سبز انتخاب کردیم و شیارهای نوری، کمک کرد روشنی و درخشندگی فضا بیشتر جلوه کند.