کارفرما : دکتر اسماعیل فاضل

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مینیمال

 متراژ : 170 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 98

 محل پروژه : تهران ، اندرزگو

حس خوب این پروژه :

پارتیشن مهمترین کانسپت ما برای طراحی داخلی این پروژه بود و در حقیقت دوتا کارکرد مهم داشت ، جدا کردن مسیر حرکت دکتر بدون آنکه از جلو فضای انتظار عبور کند ، پوشاندن ستون هایی که در فضا به شکل مزاحمی قرار داشتند.