کارفرما : دکتر کیومرث سلیمانی اصل

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 105 متر مربع

 زمان اجرا : زمستان 97

 محل پروژه : اصفهان

حس خوب این پروژه :

خطوط موازی و فضاهای خالی، نوعی خاص از چیدمان را به وجود آوردند. فضایی که به شدت مدرن و در عین حال گاهی ساده بنظر می رسد. این روش باعث بزرگتر نشون دادن فضا شد.