کارفرما : دکتر طاهره نوروززاده

تخصص : دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 160 متر مربع

 زمان اجرا : بهار ۱۴۰۰

 محل پروژه : تهارن ، پل مدیریت

حس خوب این پروژه :

فضای انتظار مد نظر دکتر، یک فضای وسیع با استفاده از صندلی های مبلی بود. ما تصمیم گرفتیم از صندلی های تکی مدرن استفاده کنیم تا تعداد بیشتری از مراجعین در فضای انتظار جای بگیرند. سبک طراحی را مدرن در نظر گرفتیم و از دو رنگ آبی و سبز در کنار رنگ غالب سفید، برای دیزاین فضا استفاده کردیم.