کارفرما : دکتر محمد پناهی

تخصص : فیزیوتراپی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 70 متر مربع

 زمان اجرا : پاییز 98

 محل پروژه : تهران ، باقرخان

حس خوب این پروژه :

گاهی یک فضای انتظار می تواند مانند یک فضای نشیمن خانگی، همانقدر گرم و صمیمی طراحی شود. رنگ خاکستری در کنار چوب، و استفاده از سایر پارامترهای مدرن، مانند تابلوها و چراغ ها، حس متفاوتی از یک مطب را می دهد که بیشتر از یک فضای رسمی، حسی از یک دوره همی خانگی را دارد.