کارفرما : خانم دکتر شفیعی و بهبودی

تخصص : کلینیک مامایی رویان

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 70 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 93

 محل پروژه : تهران ، شهران

حس خوب این پروژه :

هدف ما فضایی خلوت و یک دست بود که بیش از حد شلوغ نباشد و ایجاد حس ازدحام و تراکم نکند. رنگ سفید به عنوان رنگ پایه انتخاب شد و گهگاه با استفاده از رنگ به ایجاد حس پویایی و نشاط فضا کمک کردیم.