کارفرما : دکتر محمد تقی دهقان

تخصص : پوست و مو

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 55 متر مربع

 زمان اجرا : بهمن 98

 محل پروژه : مهرشهر

حس خوب این پروژه :

رنگ های خنثی، باعث بزرگتر نشان دادن فضای داخلی می شوند. گاهی نقش اصلی در یک فضا، بر عهده مجموع عناصری هست که در کنار یکدیگر هویت می گیرند. ما ایده اصلی را طراحی فضایی گسترده و وسیع در نظر گرفتیم، و تمام رویکردها و تصمیمات بعدی ما بر اساس همین دیدگاه شکل گرفت.