کارفرما : دکتر احمد قنبری

تخصص : پوست و مو و زیبایی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 95 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 96

 محل پروژه : تهران ، بهار 96

حس خوب این پروژه :

کمپوزوسیون در نقاشی مدرن، ترکیبی از فرم ها و رنگ های مکمل در یک قالب هندسی اغلب منتظم است. ایده طراحی مطب دکتر قنبری شبیه به همین رویکرد بود. اینکه نقاشی مدرن فضا را شبیه به یک وضعیت هندسی می بیند که در جهات مختلف به آن بعد می دهد. و بیشتر از یک بازنمایی از دنیای واقعی، آن را به شکلی انتزاعی نمود می دهد. رویکرد ما در طراحی مطب دکتر قنبری، بازنمایی انتزاعی از دکوراسیون و اشیا است. رنگ سبز سقف کاذب و سطوحی که روی دیوار هستند نمودهای دیگری از چیدمان فضا هستند که به شکلی هندسی شکل گرفته اند.