کارفرما : دکتر رضا افتخار آشتیانی

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : معاصر

 متراژ : 170 متر مربع

 زمان اجرا : بهار 98

 محل پروژه : تهران ، پسیان

مجری پروژه : طرح و طب

حس خوب این پروژه :

یک فضای سیال منحصربه فرد. بهترین راه برای خاص کردن یه پروژه و هویت دادن به آن، استفاده از عناصر و روش هایی است که به طور ویژه برای آن پروژه کار می شود. رنگ و آبی و سفید، فرم های منحنی و سیال، و استفاده از پارتیشن به جای دیوار، شبیه شناور بودن داخل یک اقیانوس است.