کارفرما : دکتر مسعود کدیور

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 62 متر مربع

 زمان اجرا : آبان 1400

 محل پروژه : بابل

مجری پروژه : طرح و طب

حس خوب این پروژه :

فاکتورهای بسیار مهم در طراحی و دکوراسیون داروخانه ها :یکی رنگ،دیگری قفسه بندی و در نظر گرفتن تمامی استانداردها است و استفاده از رنگ های روشن به خصوص سفید که همیشه تداعی کننده تمیزی است.همچنین پلان و طراحی داروخانه بایستی دسترسی افراد را به قسمت های مختلف به راحتی مهیا سازیم.