کارفرما : دکتر افشین میرزایی

تخصص : دندانپزشکی

سبک طراحی : نئوکلاسیک

 متراژ : 65 متر مربع

 زمان اجرا : پاییز 1400

 محل پروژه : تهران ، تهرانپارس

مجری پروژه : طرح و طب

حس خوب این پروژه :

در طراحی این مطب با توجه به خواسته کارفرما برای طرح نئوکلاسیک و فضای کوچکی که داشت به نکات ریزی توجه شده که این نکات عبارت است از:استفاده از ابزار کمتر در فضا و همین طور استفاده کمتر از رنگ تیره که فقط در قسمتی از کانتر منشی و فایلینگ پرونده ها استفاده گردیده است .