کارفرما : دکتر شمسایی

تخصص : داروخانه

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 100 متر مربع

 محل پروژه : شهریار – بهشتی

مجری پروژه : طرح و طب