کارفرما : مهندس محمدی

تخصص : کلینیک دندانپزشکی

سبک طراحی : نئوکلاسیک

 متراژ : 300 متر مربع

 محل پروژه : کرمانشاه – سنگر

مجری پروژه : طرح و طب