کارفرما : دکتر خواجه

تخصص : رادیولوژی فک و صورت

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 113 متر مربع

 محل پروژه : سنندج – پاستور

مجری پروژه : طرح و طب